MARKENTREPRENAD

Stabilisera marken med vårt marknät

Det krävs rätt material för att kunna packa och bibehålla dränering. Samtidigt som man håller materialet på plats. STAVREX marknät är lösningen på problemet.

Marknätet uppfanns i USA under Gulfkriget på nittiotalet när det uppstod problem att ta sig fram med tunga fordon i stora lösa sandmängder som en öken består av. Ingenjörstrupper i USA experimenterade med en rad lösningar. Till slut kom de fram till att om man tar plastremsor och placerar dessa i ett visst system så bildar de ett nätverk likt en ”vaxkaka”. När man fyller bärlager i nätet och packar samman blir det ett starkt och sammanhängande system, ett marknät. Idag är marknät på stark frammarsch över hela världen!

 

Jordstabilisering

Genom att endast använda befintligt jord- eller sandmaterial, bidrar STAVREX marknät till att minska mängden material som krävs för att stabilisera en dåligt lastbärande jord.

Genom att låsa fyllnadsmaterialet inom cellerna förhindrar systemet att ytmaterialet rör sig i sidled. STAVREX marknät fungerar som en stor matta som fördelar last över en större yta. För att minska kostnader och miljöpåverkan vid olika typer av transporter använder markentreprenörer marknätet i markstabiliseringsprojekt.

 

Erosionsskydd i sluttningar

STAVREX marknät klarar sluttningar som överskrider 2:1. Efter önskemål och behov kan marknätet fyllas med krossad sten, betong eller andra jordmaterial, vilka kan användas för plantering eller grässådd. Cellväggarna bromsar vattenflödet nedför backar eller i områden som utsätts för vågverkan, främst genom att minska bildningen av rännilar, som annars är en viktig orsak till jorderosion. STAVREX marknät fungerar också bra för att fixera jord ovanpå geotextil.

 

 

Erosionsskydd i kanaler

STAVREX marknät kan erosionsskydda kanaler genom att motverka flödeshastigheter. Några olika fyllnadsmaterial visas nedan:

Maximal flödeshastighet
Ballast jord: 3 m/s
Bevuxen: 6 m/s
Betong: 7+ m/s

 

Stödmurar

I mycket branta sluttningar, där det inte är möjligt att placera STAVREX marknät på ytan, kan jorden istället hållas på plats med ett marknät som har vertikal väggstruktur, som ersättning för exempelvis stödmurar. I de yttre cellerna i en marknätsstruktur kan man plantera gräs eller dylikt, för ett naturligt och tilltalande utseende.