Grunnarbeidsentreprenør

Stabiliser bakken med vårt jordnett

Riktig materiale er nødvendig for å kunne pakke og opprettholde drenering. Utfordringen er å holde materialet på plass. STAVREX jordnett er løsningen på problemet.

Jordnettet ble oppfunnet i USA under Golfkrigen på nittitallet, da det oppstod problemer med å ta seg frem med tunge kjøretøy i de store løse sandmengdene som en ørken består av. Ingeniørtropper i USA eksperimenterte med en rekke løsninger. Til slutt kom de frem til at om man tar plastremser og plasserer disse i et visst system, danner de et nettverk som likner på en ”vokskake”. Når man fyller bærelag i nettet og pakker sammen, blir det et sterkt og sammenhengende system, et jordnett. I dag er jordnett på sterk fremmarsj over hele verden.

Jordstabilisering

Ved å bare bruke eksisterende jord- og sandmateriale bidrar STAVREX jordnett til å redusere mengden materiale som kreves for å stabilisere en dårlig lastbærende grunn.

Ved å låse fyllingsmaterialet inne i cellene hindrer systemet at overflatematerialet beveger seg sidelangs. STAVREX jordnett fungerer som en stor matte som fordeler last over en større flate. For å redusere kostnader og miljøpåvirkning ved forskjellige typer transport bruker grunnarbeidsentreprenører jordnettet i jordstabiliseringsprosjekter.

Erosjonsbeskyttelse i skråninger

STAVREX jordnett kan brukes i skråninger som overstiger 2:1. Etter ønske og behov kan jordnettet fylles med knust stein, betong eller andre jordmaterialer, som kan brukes til planting eller til å så gress. Celleveggene hindrer vann fra å renne nedover bakker eller i områder som utsettes for bølgevirkning, først og fremst ved å redusere dannelsen av bekker, som ellers er en viktig årsak til jorderosjon. STAVREX jordnett er også godt egnet til festing av jord oppå geotekstil.

Erosjonsbeskyttelse i kanaler

STAVREX jordnett kan beskytte kanaler mot erosjon ved å motvirke strømningshastigheter. Nedenfor vises forskjellige fyllingsmaterialer:

Maksimal strømningshastighet Ballastjord:
3 m/s Bevokst
6 m/s Betong
7+ m/s

Støttemurer

I svært bratte skråninger, der det ikke er mulig å plassere STAVREX jordnett på overflaten, kan jorden i stedet holdes på plass med et jordnett som har vertikal veggstruktur, som erstatning for blant annet støttemurer. I de ytre cellene i en jordnettstruktur kan man plante gress eller tilsvarende for å få et naturlig og tiltalende utseende.